Website reputatie en linkprofiel

Uw linkprofiel bepaalt voor een groot deel de autoriteit en reputatie
van uw website. Een linkprofiel is de status c.q. verzicht van alle
links die verwijzen naar je website, inclusief de woorden waarop de link
staat. ( Met andere woorden hoeveel relatie is er tussen deze link en
de ontvangende url? ) Een linkprofiel gebruik je bij het opzetten van je
linkbuilding strategie. Een uitmuntend linkprofiel is een teken van
autoriteit en relevantie. ( dus combinatie van backlink en tekst is
essentieel!! ) Hoe meer relevante Website reputatie en linkprofiel inkomende links een website heeft, hoe beter dat is voor de positie in de zoekmachine.

Een goede en enige juiste linkbuilding strategie is een wezelijk onderdeel
van zoekmachine optimalisatie en één van de meer dan 200 Google ranking factoren.

Maak altijd een natuurlijk organisch linkprofiel! Het gaat niet primair
om de aantallen ( quantiteit ), maar bovenal om de kwaliteit van deze.
Daarnaast kijkt Google uitdrukkerijk naar je linkprofiel, of deze geloofwaardig overkomt en of de links die verwijzen naar jouw website, ook op een organische manier zijn verkregen.

Iedere zoekmachine en zo dus ook Google wilt de beste zoekresultaten
aanbieden via haar zoekmachine. Betekent dat de autoriteit in de breedste zin als ook de informatie on page en of page zo goed mogelijk moet aansluiten bij de verwachtingen van die gene die een zoekopdracht aan google geeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *